Διευθυντής του Γυμνασίου Νέας Περάμου είναι ο Βάλβης Περικλής (Τεχνολόγος).

Υποδιευθύντρια είναι: η ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ. (Καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας)

Ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2016-2017 είναι ο εξής:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τμήματα στα οποία διδάσκει
ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε. ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α1, Α2, Α3,Β1,Β2,Β3,Β4,Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΣΑΜΠΑΝΗΣ Κ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α2, Α3, Β2, Β4, Γ1, Γ2, Γ3
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Μ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α3, Γ1, Γ2
ΤΣΙΠΟΥ Δ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1, Α2, Α3, Α4, Β3, Β4
ΑΔΡΑΧΤΑ Σ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1, Β1, Β2, Β3, Β4,Γ4
ΡΙΖΟΥ Μ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α2, Α4, Β3, Β4, Γ3, Γ4
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ Μ. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1, Α4, Β1, Β2, Γ3, Γ4
ΝΙΚΟΛΗ Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Α1, Α2, Α3, Α4
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ Ξ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β1, Β2, Β3, Β4
ΤΖΟΥΚΑΣ Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β1, Β3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΣΑΡΡΗΣ Ι. ΦΥΣΙΚΟΣ Α1, Α2, Α3, Α4,Β1, Β2, Β3, Β4,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Β. ΦΥΣΙΚΟΣ Α1, Α2, Α3, Α4,Β1, Β2, Β3, Β4,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α. ΓΑΛΛΙΚΑ Β2, Β4
ΣΥΚΙΩΤΗ Ι. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1, Β2, Β3, Β4, Γ4
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ.ΓΑΛΛΙΚΑ Α1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΓΟΥΣΚΟΥ Σ. ΑΓΓΛΙΚΑ Α1, Α2, Α3, Α4
ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑ Α1, Α2, Α3, Α4,Β1, Β2, Β3, Β4,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΑ1, Α2, Α3,Α4,Β1,Β2,Β3,Β4,Γ1, Γ2, Γ3,Γ4
ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ Κ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α3,Α4,Β1,Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α1,Α2
ΒΑΛΒΗΣ Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Α1, Α2, Β3
ΒΑΪΤΣΗ Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α1, Α2, Α3,Α4, Β1, Β2, Β3,Β4, Γ1, Γ4
ΧΑΛΑΣ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ2,Γ3
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ Χ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ & ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α1, Α2, Α3, Α4, Γ1, Γ2, Γ3,Γ4
ΤΣΕΚΟΣ Ν. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3,Γ4
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΜΟΥΣΙΚΗ Α1, Α2, Α3, Α4,Β1, Β2, Β3, Β4,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4
ΒΛΑΧΟΥ Ε. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1, Α2, Α3, Α4
 
σύλλογος.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2017/04/06 15:24 από admin     ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó