Διευθύντρια του Γυμνασίου Νέας Περάμου είναι η ΠΑΠΑΠΑΝΟΥΣΗ Χ. (Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας).

Υποδιευθυντές είναι η ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ. (Καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας) και ο ΣΑΜΠΑΝΗΣ Κ. (Φιλόλογος).

Ο σύλλογος καθηγητών του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017-2018 είναι ο εξής:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τμήματα στα οποία διδάσκει
ΤΡΙΒΕΛΛΑ Ε.ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α3, Α5, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΚΟΚΚΑΛΗ Σ.ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α1, Α2
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Δ.ΘΕΟΛΟΓΟΣ Α4
ΣΑΜΠΑΝΗΣ Κ.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α3, Α4, Β4, Γ1, Γ3
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Μ.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α1, Α2, Α5, Β3
ΡΙΖΟΥ Μ.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΑ3, Β2, Β4, Γ2, Γ3, Γ4
ΤΣΙΠΟΥ Δ.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΑ4, Α5, Β1, Β3, Β4, Γ3
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Σ.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΑ1, Α5, Β4, Γ1, Γ2, Γ4
ΡΕΤΣΙΝΑ Ν.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΑ2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β4, Γ2
ΣΟΥΜΑ Μ.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΑ2, Γ2, Γ4
ΜΑΝΙΑΤΗ Μ.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΑ5, Γ1, Γ4
ΑΔΡΑΚΤΑ Σ.ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΗ Δ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣΒ1, Β2, Β3, Β4
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ Ξ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣΑ3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΤΖΟΥΚΑΣ Γ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣΑ1, Α2, Α4, Α5
ΨΑΛΤΗ Μ.ΧΗΜΙΚΟΣΑ1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΣΙΔΕΡΗ Ε.ΦΥΣΙΚΟΣΑ1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΔΕΔΟΥΚΟΥ Μ.ΦΥΣΙΚΟΣΑ5, Β3, Β4
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ.ΓΑΛΛΙΚΑΑ1, Α2, Α3, Α4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ Μ.ΓΑΛΛΙΚΑΑ5, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α.ΑΓΓΛΙΚΑΑ1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑΑ1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΒ1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΑ1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΒΟΡΕΑΚΟΥ Ζ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣΓ2, Γ3
ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ Κ.ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑ5, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΦΩΤΙΟΥ Σ.ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑ2, Α3, Α4
ΣΙΔΕΡΗΣ Α.ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΑ1, Α2, Α4
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥΣΗ Χ.ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑ3, Α5
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.ΜΟΥΣΙΚΗΑ1, Α2, Α3, Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4
ΤΣΕΚΟΣ Ν.ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣΑ2, Α3, Α5, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ2, Γ3, Γ4
ΜΠΙΖΑ Σ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣΑ1, Α4, Γ1
ΒΑΪΤΣΗ Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑ4, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Γ3
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑ1, Α2, Α3, Α5
ΧΑΛΑΣ Ι.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΓ4
 
σύλλογος.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2018/02/26 20:33 από mevripides     ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki Design by Chirripó